U bent hier: Home

Cleanfield ondersteund koplopergebied duurzaam bouwen

01-06-11

Het project inzake de realisatie van 62 energiezuinige koloniewoningen in de gemeente Westervelde is aangewezen als koplopergebied voor energiezuinig bouwen.

Cleanfield Duurzaamheid advies is vanaf het begin in bouwteam verband bij dit project betrokken als duurzaamheid adviseur. Samen met het bouwteam is een energiezuinig concept uitgedacht voor de nieuw te bouwen energiezuinige c.q. energieneutrale kolonie woningen.

De provincie ondersteund dit project middels een stimuleringssubsidie:

Provincie ondersteunt energiezuinig bouwen

Het college van GS heeft 5 Drentse koplopergebieden benoemd die samen ruim 450.000 euro subsidie krijgen. Het gaat om koloniewoningen in de gemeente Westerveld, gebiedsontwikkeling Nieuwveensche Landen in Meppel, uitbreidingsplannen in Pesse, project de Pimpelaer in Assen en Ossehaar in Coevorden. De ruim 300 te realiseren woningen variëren in energieprestatie van energieneutraal tot maximaal een EPC van 0,45. Dat ligt ruim onder de verplichte norm van 0,6 volgens het Bouwbesluit.

De subsidie is bedoeld voor gemeenten en deelnemende partijen om ervaring op te doen met innovaties in het bouwproces en om inhuur van expertise op het gebied van duurzaamheid mogelijk te maken. Ook gebruiken de gemeenten het geld voor extra toezicht tijdens het bouwproces. Het is natuurlijk van belang in de gaten te houden of de lagere EPC-waarde die de woningen krijgen ook daadwerkelijk leidt tot minder energieverbruik.

In totaal zijn in het noorden 8 Koplopergebieden aangewezen. De koplopergemeenten gaan onder regie van AgentschapNL samenwerken met de zogenaamde Excellente Gebieden voor energiezuinige nieuwbouw. Dat zijn de landelijke voorbeeldgebieden die het Rijk heeft aangewezen. Bij deze gebieden betrokken partijen, als gemeenten, corporaties, aannemers, installateurs en particuliere opdrachtgevers, wisselen gedurende 3 jaar onderling de kennis en ervaring uit. Volgens gedeputeerde Tanja Klip-Martin leveren de Koplopergebieden ook waardevolle kennis en ervaring op voor alle andere noordelijke gemeenten en zeker ook voor het bouwende en adviserende midden- en kleinbedrijf in Drenthe.

In noordelijk verband is voor de subsidieregeling Koplopergebieden 900.000 euro beschikbaar. Het Rijk heeft het geld beschikbaar gesteld, omdat de noordelijke gemeenten vorig jaar niet hebben kunnen meedingen naar de landelijke status van Excellent Gebied. Destijds was Noord-Nederland in onderhandeling met het Rijk over een noordelijk bouwbesluit, dat uiteindelijk niet is doorgegaan.