39 woningen Plavei te Didam door Plegt Vos

In Didam worden op verschillende locaties in totaal 39 woningen gebouwd voor woningstichting Plavei. Plegt Vos verzorgt de realisatie van deze woningen. De woningen zijn door ons als assessor getoetst op circulariteit en geoptimaliseerd binnen de aanwezige bouwconcepten.