Circulair Bouwen

Circulair bouwen

Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

In de praktijk heeft circulair bouwen een grote invloed op de manier waarop een gebouw tot stand komt. Dit begint al op de tekentafel van de architect. In het ontwerp moet de architect keuzes maken met betrekking tot bijvoorbeeld de benodigde hoeveelheid materialen en de mogelijkheid tot het wijzigen van de bestemming van het gebouw.

Kort gezegd komt circulair bouwen in de praktijk neer op de volgende uitgangspunten:

  • – Beperk de vraag door herbruikbare gebouwen te bouwen
  • – Kies zo veel mogelijk voor natuurlijke en/of hernieuwbare bronnen
  • – Pas eindige bronnen effectief toe

Bij de materiaalkeuze kan bijvoorbeeld gekozen worden voor herbruikbaar materiaal, gerecycled materiaal en/of natuurlijk materiaal. Zelfs bij het kiezen van de bouwlocatie kunnen circulariteit en duurzaamheid een grote rol spelen; denk aan het aantal reiskilometers en de aansluiting op bestaande infrastructuur.

Als gekwalificeerde partij kunnen wij de circulariteit voor uw gebouw in kaart brengen. De mate van circulariteit van uw gebouw kan door ons worden aangetoond met behulp van verschillende methodieken. Denk aan ‘Circulariteits Prestatie Gebouw’ (CPG) of een MPG berekening. Met deze methodieken kunnen gebouwen en plannen voor nieuwbouw of renovatie per direct op hun circulariteit worden gewaardeerd. Ook bij circulair aanbesteden worden deze methodiek veel gebruikt om circulariteit een plek te geven.