Trainingen

Trainingen

Kennis, inspiratie en bewustwording vormen de basis voor duurzame ontwikkelingen. Cleanfield biedt u inspirerende en motiverende trainingen en lezingen op het gebied van duurzaamheid.

Trainingen & Lezingen

Training ‘GPR Gebouw in de praktijk’

U krijgt inzicht in de ins- en outs over de kansen en mogelijkheden van GPR-gebouw a.d.h.v. een concreet (eigen) project. U krijgt inzicht in hoe u het instrument kunt gebruiken om uw project/gebouw zo duurzaam mogelijk te realiseren en/of te optimaliseren tijdens de ontwerpfase.

Vervolgens zal aan de hand van een concreet stappenplan inzichtelijk gemaakt worden  op welke wijze u tijdens de ontwerp, realisatie- en opleverfase borgt dat uw project ook daadwerkelijk voldoet aan de gestelde duurzaamheidseisen en/of ambities.

De training is bestemd voor vastgoed eigenaren, architecten, werkvoorbereiders, uitvoerder en projectleiders die een duurzaam project willen realiseren m.b.v. GPR gebouw.


Na afloop van de training heeft uw inzicht in:

– Wat is GPR-gebouw?
– Welke duurzaamheidsaspecten worden gemeten?
– GPR gebouw als ontwerptool voor duurzame gebouwen
– GPR gebouw als beleid- en communicatie instrument
– GPR ambities in relatie tot bijbehorende bouwkosten
– Hoe zorg ik dat de GPR uitgangspunten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden tijdens de bouw ?
– Hoe maak ik projectafspraken inzake GPR-gebouw?
– Waar moet ik op controleren tijdens de bouw?
– Wanneer dienen welke maatregelen gecontroleerd worden?
– Welke informatie moet ik verzamelen t.b.v. dossiervorming?
– Wat te doen bij wijzigingen tijdens de bouw?
– Op welke wijze vindt (eind)controle en toetsing plaats van een GPR Expert/Assessor


Uw project/concept wordt tijdens de training langs de meetlat van GPR gebouw gelegd.

Training ‘Duurzaam bouwen een wereldkans’

De impact van de bouw als geheel wordt besproken en daarmee ook het grote verschil dat duurzaam bouwen kan maken om een invulling te geven aan deze uitdaging. Tijdens deze training wordt het begrip duurzaam bouwen helder gemaakt aan de hand van thema’s zoals CO2-, klimaat- en energieneutraal bouwen.

Welk gebouw is nu duurzaam en waarom? Aan de hand van de belangrijkste duurzaamheidsnormen zoals BREEAM-NL en GPR-gebouw wordt u praktisch uitgelegd dat duurzaamheid meer is dan alleen een goed energie concept. Duurzaamheid heeft ook betrekking op Materialen, Water, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Daarnaast worden de belangrijkste concepten van dit moment toegelicht. Trias Energetica, Cradle to cradle, Passief huis en Circulair bouwen zullen hierbij niet ontbreken. Aan de hand van de laatste ontwikkelingen in de markt worden de kansen en bedreigingen met u doorgenomen. Waarom is duurzaam bouwen een wereldkans?

Kortom een inspirerende en motiverende training over alle ins- en outs op het gebied van duurzaam bouwen!

Lezing ‘Duurzaamheid en bewustwording’

De lezing doet een beroep op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid als organisatie en medewerkers richting onze planeet, onze toekomstige generaties en daarbij behorende uitdagingen. De lezing stimuleert de bewustwording en inzicht op het gebied van duurzaamheid. Inspirerende duurzame voorbeelden zullen als basis dienen om zelf als organisatie aan de slag te gaan met duurzaamheid en de concretisering van uw duurzaamheidsbeleid.