Subsidie-mogelijkheden

Subsidiemogelijkheden

Er zijn diverse (fiscale) subsidie mogelijkheden voor duurzaam bouwen. Het gebouw dient dan aantoonbaar duurzaam gecertificeerd te worden. Als gebouweigenaar kunt u met een GPR-gebouw, BREEAM-NL of circulariteit certificaat een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen over de investering. Het voordeel is afhankelijk van het duurzaamheidsniveau waarop het gebouw wordt gecertificeerd .

Fiscale voordelen via Milieu Investerings Aftrek regeling (MIA)

Om in aanmerking te komen voor de subsidie regelingen dient u uw gebouw aantoonbaar te certificeren volgens GPR Gebouw of BREEAM-NL. Hiertoe dient uw duurzame gebouw tijdens de ontwerpfase en opleverfase door een GPR Gebouw of BREEAM Expert gecontroleerd en door een GPR Gebouw of BREEAM Assessor gevalideerd te worden. Wij verzorgen dit gehele traject voor u. Van ontwerp advies, realisatie en oplevering.  Daarnaast kunnen wij de aanvraag voor de subsidie regelingen voor u verzorgen.