Slide IN BUSINESS TO SAVE
OUR HOME PLANET.
Duurzame impact, voor mens,
milieu en bedrijf .

In business to save our home planet.

Daar waar de meeste ondernemingen maximale winst als uitgangspunt hebben, gaan wij voor maximale duurzame impact.

Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame aanpak niet alleen leidt tot een betere (werk)omgeving voor de mensen (people) en voor een betere omgang met de aarde (planet), maar dat duurzaamheid ook materiële winst (profit) oplevert. Het is dan ook onze persoonlijke missie om dit uit te dragen aan onze klanten en relaties.

Onze diensten

Het snel veranderende klimaat en de schaarste aan grondstoffen zijn voldoende redenen om duurzaam te gaan bouwen. Duurzaam bouwen is geen keuze meer maar de enige wijze waarop we nu en in de toekomst moeten bouwen.

Met GPR Gebouw maken wij de duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw inzichtelijk. Dit tijdens iedere fase van duurzaam bouwen: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

Door certificering met BREEAM-NL krijg u inzicht in de werkelijke prestatie van uw project op duurzaamheid. Omdat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt de prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld.

Er zijn diverse (fiscale) subsidie mogelijkheden voor duurzaam bouwen. Het gebouw dient dan aantoonbaar duurzaam gecertificeerd te worden. Als gebouweigenaar kunt u met een GPR-gebouw, BREEAM-NL of circulariteit certificaat een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen over de investering.

Kennis, inspiratie en bewustwording vormen de basis voor duurzame ontwikkelingen. Cleanfield biedt u inspirerende en motiverende trainingen en lezingen op het gebied van duurzaamheid.

Wij helpen u met verduurzamen van de gebouwde omgeving.

De ambitie voor verduurzaming van de gebouwde omgeving en vastgoed is voor veel partijen een uitdaging waarbij we u graag helpen. Denk aan:
Welke duurzame concepten kunt u toepassen voor uw vastgoed
Uw ambities voor een duurzaam gebouw naar een concreet plan van eisen vertalen
Begeleiding en certificering van uw project m.b.v. GPR-gebouw of BREEAM
Inzicht verkrijgen in de duurzame prestaties en optimalisering van uw gebouw

Voltooide projecten

Voor meer informatie over projecten waarbij wij zijn betrokken, zie: projecten.