GPR-Gebouw Advies

GPR-Gebouw Advies

Met GPR Gebouw maken wij de duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw inzichtelijk. Dit tijdens iedere fase van duurzaam bouwen: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

Beleid

Ontwerp

Realisatie

Renovatie

GPR Gebouw is hét instrument waarmee de duurzaamheidsprestaties van een gebouw helder in beeld worden gebracht. GPR Gebouw laat aan kopers, huurders, investeerders en beheerders precies zien hoe het gesteld is met de duurzaamheid van een gebouw. Het resultaat wordt overzichtelijk gepresenteerd in een resultatenscherm en de CO2 monitor. Dit maakt vergelijking van alternatieven mogelijk.

Via rapportcijfers ziet u in één oogopslag hoe uw gebouw, project of plan presteert. Optimalisatie scenario’s rekenen wij eenvoudig voor uw door. GPR Gebouw is toonaangevend in Nederland, wordt breed toegepast en is landelijk erkend.

Deze opzet sluit aan bij thema’s als maatschappelijk verantwoord ondernemen, lokaal klimaatbeleid, duurzaam inkopen en strategisch vastgoedbeheer. Het biedt perspectief voor de exploitatie en waardeontwikkeling van vastgoed. Zo kan m.b.v. GPR-gebouw toetsbare ambities worden geformuleerd voor bijvoorbeeld nieuwbouw of verbetering van woningen, scholen, kantoren en industriepanden. Daarnaast maakt GPR Gebouw effecten van ontwerpkeuzes meetbaar en gebouwen vergelijkbaar.

Om zeker te zijn van een kwalitatief hoogstaande berekening schakelt u ons als gecertificeerde GPR Gebouw Expert of GPR Gebouw Assessor in. Als duurzaamheidsprofessional werken wij dagelijks met dit instrument. Daarnaast zijn wij nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling en optimalisering van GPR Gebouw.

Als gekwalificeerd GPR Gebouw Expert voldoen we aan duidelijke gedragsregels om de kwaliteit van advies over duurzaam (ver)bouw te borgen. De GPR Gebouw Expert Gedragscode vraagt integer en deskundig werken met GPR Gebouw. Afspraken over de kwaliteit van berekeningen zijn vastgelegd in de procedure voor Kwaliteitsborging GPR Gebouw-berekening.

Wilt u de duurzaamheid van uw opgeleverd gebouw of van uw bouw- of renovatieplan officieel aantonen naar belanghebbenden? Dan kan certificering de juiste keuze zijn. Met een GPR Gebouw Oplever- of Ontwerpcertificaat laat u zien dat uw gebouw of ontwerp door een onafhankelijke GPR Gebouw Assessor getoetst is op zijn kwaliteit.

Naast gecertificeerd GPR Expert zijn wij tevens gekwalificeerd GPR Assessor. Als GPR Gebouw Assessor houden wij ons aan duidelijke gedragsregels. De GPR Gebouw Assessor Gedragscode schept een gemeenschappelijk basis voor het integer en deskundig valideren van GPR Gebouw-berekeningen.

GPR-Totaalpakket

Alle benodigde werkzaamheden voor uw GPR Gebouw project kunnen door ons als één partij worden uitgevoerd. Denk hierbij aan:
het onderzoeken van de subsidie mogelijkheden
inschakelen van een gecertificeerde GPR-gebouw Expert
inschakelen van een gecertificeerde GPR-gebouw Assessor
verzorgen van alle benodigde aanvullende (Bouwbesluit) berekeningen
coördineren van uw GPR Gebouw project tijdens de ontwerp-, realisatie- en opleverfase
verzorgen van een GPR Gebouw certificaat bij ontwerp en oplevering

GRESB-certificering

GRESB meet jaarlijks het duurzaamheidsbeleid en de implementatie daarvan bij vastgoedfondsen en portefeuilles. Institutionele vastgoedbeleggers die certificeren met GPR Gebouw scoren aantoonbaar hoger in de ranking van de GRESB Real Estate Assessment. GPR Gebouw Certificaten worden goed gewaardeerd door de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) en zorgen voor extra punten in de totaal score. Als gekwalificeerd GPR Expert en GPR Assessor verzorgen wij voor u het benodigde GPR certificaat ten behoeve van een hogere GRESB score.