BREEAM-NL Advies

BREEAM-NL Advies

Door certificering met BREEAM-NL krijg u inzicht in de werkelijke prestatie van uw project op duurzaamheid. Omdat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt de prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

BREEAM-expert Nieuwbouw

Als gecertificeerd BREEAM-expert Nieuwbouw begeleiden wij uw project waarvoor u een BREEAM-certificaat wenst vanaf het begin tot het einde. Alle kennis is in huis, wij zijn bekend met de BREEAM beoordelingsrichtlijnen en het certificeringstraject.

Als BREEAM-expert verzamelen wij voor het ontwerp- en/of oplevercertificaat de benodigde informatie en bewijslast en sturen het proces aan. Ook assisteren we u met inhoudelijke adviezen voor de verschillende duurzaamheidsfactoren. Zo komen we samen tot de meest efficiënte en kostentechnisch optimale invulling van uw BREEAM traject.

BREEAM-assessor Nieuwbouw

Als gecertificeerd BREEAM-assessor Nieuwbouw valideren wij de werkzaamheden van de BREEAM Expert. Als onafhankelijk deskundige controleren wij of alle credits op een juiste manier zijn verantwoord en of de benodigde bewijslast aanwezig en correct is. Daarnaast bezoeken we een aantal malen de project locatie (realisatiefase en bij oplevering) om een goede indruk te krijgen van het project.

Als BREEAM-assessor proberen wij praktisch mee te denken met het bouwteam om de BREEAM certificering zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

BREEAM-NL-Totaalpakket

Alle werkzaamheden voor uw BREEAM-NL project worden door ons als één partij uitgevoerd. Denk hierbij aan:
het onderzoeken van de subsidie mogelijkheden
inschakelen van een gekwalificeerde BREEAM Expert
inschakelen van een gekwalificeerde BREEAM Assessor
verzorgen van alle benodigde bewijsmateriaal voor de verschillende BREEAM credits
coördineren van uw BREEAM project tijdens de ontwerp-, realisatie- en opleverfase
verzorgen van een BREEAM certificaat bij ontwerp en oplevering