7 Circulaire woningen te Enschede

Toelichting
Uitvoeren en opstellen van de benodigde MPG berekeningen alsmede het assessmentrapport inzake het ontwerp van 7 circulaire woningen.

Tijdens het ontwerp is zoveel mogelijk gekeken naar het toepassen van duurzame maatregelen, zoals  het hergebruik van materialen en het tegengaan van het verspillen van grondstoffen. Zo worden  bestaande elementen verwerkt in de nieuwe gevel en alle bouwmaterialen worden geregistreerd in een materialenpaspoort. Daardoor kunnen materialen nooit meer als anoniem afval verdwijnen en wordt recycling gestimuleerd. Inzicht in de herkomst en verwerkingsmogelijkheden van materialen is essentieel voor circulair bouwen.

  • 1.Opdrachtgever
    Oude Wolbers Vastgoed projecten (i.o.v. Woningstichting de Woonplaats)
  • 2.Locatie
    Enschede
  • 3.Categorie