Services

Het snel veranderende klimaat en de schaarste aan grondstoffen zijn voldoende redenen om duurzaam te gaan bouwen. Duurzaam bouwen is geen keuze meer maar de enige wijze waarop we nu en in de toekomst moeten bouwen.

Met GPR Gebouw maken wij de duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw inzichtelijk. Dit tijdens iedere fase van duurzaam bouwen: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit in de bouw worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem.

Door certificering met BREEAM-NL krijg u inzicht in de werkelijke prestatie van uw project op duurzaamheid. Omdat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt de prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld.

Er zijn diverse (fiscale) subsidie mogelijkheden voor duurzaam bouwen. Het gebouw dient dan aantoonbaar duurzaam gecertificeerd te worden. Als gebouweigenaar kunt u met een GPR-gebouw, BREEAM-NL of circulariteit certificaat een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen over de investering.

Kennis, inspiratie en bewustwording vormen de basis voor duurzame ontwikkelingen. Cleanfield biedt u inspirerende en motiverende trainingen en lezingen op het gebied van duurzaamheid.